KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS POLITIKA

KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS POLITIKA

Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“ – organizacija, neatsiejamai susijusi su kokybe ir aplinkosauga, vykdydama elektros montavimo darbus. Šios įmonės pagrindinis tikslas - maksimalaus paslaugų lygio užtikrinimas kokybės ir aplinkosaugos srityje, siekiant patenkinti klientų poreikius ir gauti maksimalų pelną. Todėl siekiant įgyvendinti šį tikslą, didelis dėmesys yra skiriamas atliekamų elektros montavimo darbų kokybei ir aplinkosaugai bei darbuotojų motyvacijos sistemos tobulinimui, pažangesnių darbo metodų taikymui.

Visi Uždarosios akcinės bendrovės „Vytrita“ darbuotojai laikosi pagrindinio darbo principo – siekti kliento pasitenkinimo mūsų atliekamais darbais, o vykdoma veikla turėtų mažiausią poveikį aplinkai, todėl siūlome kruopštų bei atsakingą darbą, nepažeidžiant kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų, taikant taršos prevencijos principus.

Stengiamės nuolat tobulėti ir užimti vis didesnę Lietuvos rinkos dalį, todėl savo darbą grindžiame etikos, atsakomybės, verslo ir aplinkos tarpusavio draugiškumo principais. Organizacija laikosi visų teisinių reikalavimų susijusių su aplinkos apsauga ir kokybe, pagrindinių žmogaus teisių, darbo teisės ir kitų reikalavimų. Šis procesas vyks, kol gyvuos mūsų organizacija.

Nuolatinis įmonės darbuotojų tobulėjimas sąlygoja vis efektyvesnių ir modernesnių darbo priemonių naudojimą, kurios neatsiejamai palengvina įmonės darbuotojų veiklą bei didina darbų efektyvumą bei našumą.

Uždarosios akcinės bendrovės „Vytrita“ darbuotojams svarbu, kad veikla būtų maksimaliai efektyvi, funkcionuotų optimali vertės kūrimo, visų rūšių išteklių valdymo, avarijų prevencijos, kliento poreikių identifikavimo ir tenkinimo sistema. To siekdami įsipareigojame veiklą valdyti pagal tarptautinių standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus.

Esame pasiryžę ir toliau ieškoti ir įgyvendinti visas įmanomas racionalias priemones, kurios leistų nuolat gerinti veiklos rezultatus.