QUALITY AND ENVIRONMENTAL POLICY

QUALITY AND ENVIRONMENTAL POLICY

Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“ yra neatsiejamai susijusi su kokybe, aplinkosauga bei  darbuotojų sauga ir sveikata vykdydama elektros montavimo darbus. Įmonės pagrindinis tikslas - maksimalaus paslaugų lygio užtikrinimas kokybės ir aplinkosaugos srityje, siekiant patenkinti klientų poreikius ir gauti maksimalų pelną. Todėl siekiant įgyvendinti šį tikslą, didelis dėmesys yra skiriamas atliekamų elektros montavimo darbų kokybei ir aplinkosaugai, darbuotojų saugai ir sveikatai, bei darbuotojų motyvacijos sistemos tobulinimui, pažangesnių darbo metodų taikymui.

Visi įmonės darbuotojai laikosi pagrindinio darbo principo – siekti kliento pasitenkinimo mūsų atliekamais darbais, o vykdoma veikla turėtų mažiausią poveikį aplinkai, todėl siūlome kruopštų bei atsakingą darbą, nepažeidžiant kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų, taikant taršos prevencijos principus.

Stengiamės nuolat tobulėti ir užimti vis didesnę Lietuvos rinkos dalį, todėl savo darbą grindžiame etikos, atsakomybės, verslo ir aplinkos tarpusavio draugiškumo principais. Įmonė laikosi visų teisinių reikalavimų susijusių su aplinkos apsauga ir kokybe, darbuotojų sauga ir sveikata, pagrindinių žmogaus teisių, darbo teisės ir kitų reikalavimų. Šis procesas vyks, kol gyvuos mūsų įmonė.

Nuolatinis įmonės darbuotojų tobulėjimas sąlygoja vis efektyvesnių ir modernesnių darbo priemonių naudojimą, kurios neatsiejamai palengvina įmonės darbuotojų veiklą bei didina darbų efektyvumą bei našumą.

Siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą įmonėje vertinama profesinė rizika, vykdoma nelaimingų atsitikimų, traumų bei incidentų prevencija, šalinami pavojai ir mažinamos darbuotojų sveikatos ir saugos rizikos, įtraukiami darbuotojai į darbo aplinkos saugumo gerinimą bei skatinama juos informuoti apie bet kokį pavojų ar rizikas bei teikti pasiūlymus, konsultuotis ir dalyvauti kaip kurti saugią ir sveiką darbo aplinką.

Įmonės darbuotojams svarbu, kad veikla būtų maksimaliai efektyvi, funkcionuotų optimali vertės kūrimo, visų rūšių išteklių valdymo, avarijų prevencijos, kliento poreikių identifikavimo ir tenkinimo sistema. To siekdami įsipareigojame veiklą valdyti pagal tarptautinių standartų ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 reikalavimus.

Esame pasiryžę ir toliau ieškoti ir įgyvendinti visas įmanomas racionalias priemones, kurios leistų nuolat gerinti veiklos rezultatus.